“برای هر پدر و مادری لازمه تا حداقل یکبار برای فرزندشون این تست رو انجام بدن”
با انجام این تست به راحتی از وضعیت قد، وزن و تنوع غذایی فرزندتون مطلع می‌شین و برای بهبود وضعیت سلامتش راهکار می‌گیرین!

دریافت اطلاعات فرزند
۱ از ۳
لطفاً نام را وارد نمایید.
لطفاً نام خانوادگی را وارد نمایید.
لطفاً تاریخ تولد را انتخاب نمایید.
لطفاً جنسیت را انتحاب نمایید.
لطفاً شماره موبایل را وارد نمایید.
تست پایش سلامت کودک و نوجوان
کد وارد شده اشتباه است. دوباره تلاش کنید.
یک کد دیگر برای شما ارسال شد
ثانیه تا درخواست مجدد کد
نتیجه تست پایش سلامت
۳ از ۳
قدش خیلی بلنده و دچار اضافه وزنه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
بلندی قد
سانتی‌متر

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
اضافه وزن
کیلوگرم
دوره رژيم لیمومی می‌تونه طی « ماه» به میزان کیلو از وزن کم کنه
قدش بلنده و دچار اضافه وزنه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
بلندی قد
سانتی‌متر

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
اضافه وزن
کیلوگرم
دوره رژیم لیمومی می‌تونه طی « ماه» به میزان کیلو از وزن کم کنه
قدش طبیعیه ولی دچار اضافه وزنه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
قد طبیعی

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
اضافه وزن
کیلوگرم
دوره رژیم لیمومی می‌تونه طی« ماه» به میزان کیلو از وزن کم کنه
قدش یه کم کوتاهه و دچار اضافه وزنه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
کوتاهی قد
سانتی‌متر

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
اضافه وزن
کیلوگرم
همچنین دوره رژیم لیمومی می‌تونه طی« ماه» به میزان کیلو از وزن کم کنه تا او به وزن ایده‌آل هم برسه!
و طی دوره رژیم، سانت قد میکشه تا به قد طبیعی خودش برسه!
قدش یه کم کوتاهه و دچار اضافه وزنه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
کوتاهی قد
سانتی‌متر

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
اضافه وزن
کیلوگرم
همچنین دوره رژیم لیمومی می‌تونه طی « ماه» به میزان کیلو از وزن کم کنه
و به میزان سانت به قد او اضافه کنه تا او رو به رشد ایده‌آل برسونه!
قدش یه کم کوتاهه و دچار اضافه وزنه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
کوتاهی قد
سانتی‌متر

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
اضافه وزن
کیلوگرم
طی دوره رژیم، سانت قد میکشه به قد طبیعی خودش برسه!
تازه! در دوره اول یعنی طی« ماه» به میزان کیلو از وزن کم میشه تا او به وزن ایده‌آل هم برسه!
قدش خیلی کوتاهه و دچار اضافه وزنه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
کوتاهی قد
سانتی‌متر

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
اضافه وزن
کیلوگرم
طی دوره، رژیم سانت قد میکشه تا به قد طبیعی خودش برسه!
همچنین دوره رژیم بعدی لیمومی می‌تونه طی « ماه» به میزان کیلو از وزن کم کنه تا او به وزن ایده‌آل هم برسه!
قدش خیلی کوتاهه و دچار اضافه وزنه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
کوتاهی قد
سانتی‌متر

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
اضافه وزن
کیلوگرم
دوره رژیم لیمومی می‌تونه طی « ماه» به میزان کیلو از وزن کم کنه
و به میزان سانت به قد او اضافه کنه تا او رو به رشد ایده‌آل برسونه!
قدش خیلی کوتاهه و دچار اضافه وزنه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
کوتاهی قد
سانتی‌متر

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
اضافه وزن
کیلوگرم
طی دوره رژیم، سانت قد میکشه تا به قد طبیعی خودش برسه!
تازه! دوره اول یعنی طی « ماه» به میزان کیلو از وزن کم میشه تا او به وزن ایده‌آل هم برسه!
قدش خیلی بلنده امام خدا رو شکر وزنش طبیعیه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
بلندی قد
سانتی‌متر

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
وزن طبیعی
باتوجه به بلندی قد، حتما رو پیش یک متخصص غدد ببرید تا معاینه بشه.
قدش بلنده اما خدا رو شکر وزنش طبیعیه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
بلندی قد
سانتی‌متر

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
وزن طبیعی
از نظر وزنی و قدی کاملا طبیعیه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
قد طبیعی

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
وزن طبیعی
قدش یه کم کوتاهه اما خدا رو شکر وزنش طبیعیه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
کوتاهی قد
سانتی‌متر

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
وزن طبیعی
دوره رژیم لیمومی می‌تونه طی ماه به میزان سانت، قد رو افزایش بده!
قدش خیلی کوتاهه اما خدا رو شکر وزنش طبیعیه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
کوتاهی قد
سانتی‌متر

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
وزن طبیعی
دوره رژیم لیمومی می‌تونه طی ماه به میزان سانت، قد رو افزایش بده!
قدش خیلی بلنده و دچار کمبود وزنه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
بلندی قد
سانتی‌متر

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
کمبود وزن
کیلوگرم
دوره رژیم لیمومی می‌تونه طی ماه به میزان کیلو به وزن اضافه کنه.
قدش بلنده و دچار کمبود وزنه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
بلندی قد
سانتی‌متر

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
کمبود وزن
کیلوگرم
دوره رژیم لیمومی می‌تونه طی ماه به میزان کیلو به وزن اضافه کنه.
قدش طبیعیه اما دچار کمبود وزنه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
قد طبیعی

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
کمبود وزن
کیلوگرم
دوره رژیم لیمومی می‌تونه طی ماه به میزان کیلو به وزن اضافه کنه.
قدش یه کم کوتاهه و دچار کمبود وزنه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
کوتاهی قد
سانتی‌متر

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
کمبود وزن
کیلوگرم
برای رفع نگرانی‌تون، طی دوره رژیم، سانت قد میکشه تا به قد طبیعی خودش برسه!
همچنین دوره رژیم بعدی لیمومی می‌تونه طی ماه به میزان کیلو به وزن اضافه کنه تا او به وزن ایده‌آل هم برسه!
قدش یه کم کوتاهه و دچار کمبود وزنه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
کوتاهی قد
سانتی‌متر

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
کمبود وزن
کیلوگرم
دوره رژیم لیمومی می‌تونه طی ماه به میزان کیلو به وزن اضافه کنه
و به میزان سانت به قد او اضافه کنه تا او رو به رشد ایده‌آل برسونه!
قدش یه کم کوتاهه و دچار کمبود وزنه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
کوتاهی قد
سانتی‌متر

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
کمبود وزن
کیلوگرم
طی دوره رژیم، سانت قد میکشه تا به قد طبیعی خودش برسه!
تاژه! دوره اول یعنی طی ماه به میزان کیلو به وزن اضافه می‌شه تا او به وزن ایده‌آل هم برسه!
قدش خیلی کوتاهه و دچار کمبود وزنه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
کوتاهی قد
سانتی‌متر

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
کمبود وزن
کیلوگرم
برای رفع نگرانی‌تون، دوره رژیم، سانت قد میکشه تا به قد طبیعی خودش برسه!
همچنین، دوره رژیم بعدی لیمومی می‌تونه طی ماه به میزان کیلو به وزن اضافه کنه تا او به وزن ایده‌آل هم برسه!
قدش خیلی کوتاهه و دچار کمبود وزنه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
کوتاهی قد
سانتی‌متر

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
کمبود وزن
کیلوگرم
دوره رژیم لیمومی می‌تونه طی ماه به میزان کیلو به وزن اضافه کنه
و به میزان سانت به قد او اضافه کنه تا او رو به رشد ایده‌آل برسونه!
قدش خیلی کوتاهه و دچار کمبود وزنه

قد مناسب فرزند شما

تا سانتی‌متر
کوتاهی قد
سانتی‌متر

وزن مناسب فرزند شما

تا کیلوگرم
کمبود وزن
کیلوگرم
طی دوره رژیم، سانت قد می‌کشه تا به قد طبیعی خودش برسه!
تازه! دوره اول یعنی طی ماه به میزان کیلو به وزن اضافه می‌شه تا او به وزن ایده‌آل هم برسه!
پاسخ به پرتکرارترین دغدغه های والدین
چرا والدین به لیمومی اعتماد می‌کنند؟
لیمومی مفتخر است، بدون استفاده از روش‌های غیراصولی مانند قرص‌ها یا دمنوش‌های لاغری و تنها با تکیه بر یک برنامه غذایی سالم، آسان، اصولی، مقرون‌به‌صرفه و متناسب با شرایط ویژه‌ی هر فرد ، فرزندان هزاران خانواده را در مسیر سلامتی حمایت کند. همچنین روش‌های اصولی لیمومی، همواره مورد استقبال ویژه‌ی خانواده‌های ایرانی قرار گرفته است

حمیدرضا روشندل

شماره نظام پزشکی 354-ت
رژیم‌های لیمومی، زیر نظر متخصص تغذیه، حمیدرضا شیخ روشندل به شماره نظام پزشکی 354-ت و با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی با نزدیک 25 سال تجربه‌ی رژیم‌درمانی و همچنین، پشتوانه موسسه پژوهشی «طعام اسرار» با بررسی و تجزیه تحلیل بیش از ٧٠٠٠ مقاله مرتبط تجویز می شود.

نیاز به مشاوره دارید؟

درخواست مشاوره